Kolaži

Irinina duša je kao skupocjeni klavir

Monodrama prema Tri sestre A. P. Čehova

Leone

Monodrama prema Gospodi Glembajevima M. Krleže